רזא דשבתי - on ש״ס

רזא דשבתי - on ש״ס

Regular price $19.95 Sale

Sefer Hamafteach index on Masechtos Bava Kama, Bava Metzia, Bava Basra  - 10 x 7 in.